Защо сме тук

Ключова цел за Accelerate HR е развитието на активни дългосрочни връзки с нашите кандидати. Инвестираме време и усилия в консултирането на експерти и завършващи студенти в първите години от тяхната кариера и сме в близко сътрудничество с професионални групи и организации от цялата страна.

 

Фокусът на екипа на Accelerate HR е върху съчетанието от високо качество на предоставяните услуги и ефикасни процедури за подбор. Подпомагаме нашите клиенти в развиването на успешни кадри във всички бизнес сфери чрез комплексен и последователен подход. Ние оформяме всеки процес по подбор на персонал към специфичните нужди на нашите клиенти. Достигаме до най-добрите кандидати чрез прилагането на внимателно проектиран процес, комбиниращ обсега на медийното търсене с фокусирания подбор на идеалните кандидати в широката, актуална и активна мрежа от контакти, създадена през годините. Нашата сила е в намирането на млади професионалисти с голям потенциал, както и на експерти с профилирано образование, умения и квалификации, които са движещата сила в работата на много компании.

 

През годините AIMS Human Capital изигра жизненоважна роля в изграждането на екипи от професионалисти за ефективната дейност на своите клиенти. По своята същност Accelerate HR наследява висококачествения подход, с който се свързва името на AIMS Human Capital.