Aims Human Capital

 

 

Accelerate HR е създадена от AIMS Human Capital – водеща компания в сферата на консултантските услуги по човешките ресурси, включващи набиране и подбор на персонал, обучения и тренинги на кадри. Тази дейност се извършва в партньорство с едни от най-големите и стабилни български и международни компании, представителства на публичния сектор и неправителствени организации. Компанията е член и представител на един от световните лидери в сферата на консултантските услуги по човешките ресурсиAIMSAssociation for International Management Search, със седалище във Виена, Австрия.

 

Разчитайки на над 500 консултанти, опериращи в почти 100 офиса по целия свят, AIMS представлява уникална структура за набиране и подбор на кадри, основана на модела „глобално проучване – местно приложение”. Като мрежа от подпомагащи се взаимно консултантски компании, AIMS споделя широкообхватна мисия и международно ноу-хау, които се адаптират към особеностите на конкретните местни пазари. Услугите, които AIMS Human Capital предоставя на своите клиенти в ролята си на партньор, независимо от техния бизнес сектор или местоположение, са съобразени както с глобалните, така и с локалните тенденции на пазара.

 

Водещата роля на AIMS Human Capital се основава на съчетанието от всеобхватни международни ресурси и дълготрайното присъствие от 20 години на българския професионален пазар. Същинската експертиза на AIMS Human Capital е в предоставянето на услуги по директно търсене и подбор на кандидати, консултиране, обучение и коучинг.

 

Свържете се с AIMS Human Capital Bulgaria via:

 

  Find us in Google+

 

Или чрез имейлoffice@aims.bg и my-career@aims.bg 

 
 
Aims Human Capital
Skip Navigation Links.