Кариерни съвети

Възползвайте се от съдействието, оказвано от кариерни центрове и университети, както и множеството студентски организации! Те често организират презентации за предоставяне на информация за текущите тенденции на пазара на труда. Взимайте участие в подобни мероприятия! Въпреки това, не разчитайте само на вашия университет при търсене на нови възможности.

 

Това, което трябва да направите в допълнение е собствено проучване - търсете различни източници на информация по отношение на текущите тенденции на пазара на труда и на уменията и компетенциите, които са най-ценени в днешната динамична и много често мултинационална работна среда.

 

За тези от вас, които скоро ще завършат, ние препоръчваме да се концентрирате върху развитието на способността да анализирате сложни ситуации и да взимате решения. Много е важно да сте запознати с различните стилове на общуване и да не подценявате културните различия при все по-честата в днешния бизнес свят комуникация с представители от различни националности.

 

Би било от полза, да се запознаете с използването на различни софтуерни продукти, бази данни и програми за статистически анализи. Освен английски, би било добре да овладеете поне още един западноевропейски език.

 

Предишният опит се счита за предимство от страна на работодателите, независимо от областта, в която е придобит. Работата по време на следването в университета се превръща във все по-разпространена тенденция в България, както е и в повечето развити страни. По този начин ще се научите да бъдете отговорни и по-добре да организирате времето си.

 

Способността да приложиш академичните си знания на практика в реалната бизнес среда, заедно с предишния трудов опит, са други ценни преимущества. Не само, че е важно да имате аналитично мислене, но също така е от решаващо значение да можете да прецените кое поле и коя възможност биха могли да бъдат използвани, за да приложите тези знания.

 

Управлението на времето и способността да се извлича и сортира информация са други умения, които често са необходими при наемането на млади хора. Също така е важно да демонстрирате творчество, проактивност и желание да преодолявате различни предизвикателства и най-важното, стремеж към постоянно развитие.

 

Най-ценното при младите хора, които нямат солиден предишен опит, са ентусиазмът и желанието да се учат. Това е така, защото компаниите, с които си партнираме, предлагат позиции в работна среда, която често е много динамична и им дава възможността да получат по-дълбоко разбиране на най-добрите бизнес практики. От своя страна, това ще им помогне да подобрят своите технически и търговски умения.

 

Бихте могли да намерите допълнителни съвети на нашите страници в:

  Find us in Google+