Примерни документи

Един от ключовите ходове в търсенето и намирането на подходяща работа е изготвянето на Вашата Автобиография. Чрез нея Вие ще покажете на работодателите, при които кандидатствате, Вашите умения и компетенции и защо сте най-точният кандидат за дадената позиция.

 

В настоящия момент най-използваният от кандидатите и най-удобният за разглеждане от страна на работодателите модел е платформата на Europass.

 

Europass е инициатива на Европейския съюз и представлява унифициран модел на документите, които съставляват Вашата цялостна автобиография. Това е сбор от 5 такива:

 

Автобиографията и Езиковият паспорт, се попълват от Вас, а Europass мобилност, Приложението към сертификат и Приложението към диплома се издават от съответната организация. Обикновено, повечето работодатели изискват само Автобиографията. Често към нея се прилага и Мотивационно писмо.

 

1. АВТОБИОГРАФИЯ

2. ЕЗИКОВ ПАСПОРТ                          

3. Europass МОБИЛНОСТ 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ

5. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА

 

 

Въпреки това, ние насърчаваме и други формати! Могат да бъдат цветни и по-живи, стига да са четими и разбираеми за човека, който ще ги разглежда и оценява!