Център за оценка

Центърът за оценка е най-бързо навлизащият, високо усъвършенстван и развиващ бизнеса инструмент. Accelerate HR предоставя изчерпателни, своевременни и надеждни решения при изследването на човешките потенциал, компетентности и умения, както и ливъридж инициативите.

 

Ние предлагаме по-задълбочена оценка на настоящия и/или перспективния персонал, както и на стажантите; на ефективността в екипа и на когнитивните умения; както и на кариерните заложби и възможностите за развитие при хората с голям потенциал и талант.

 

Нашите центрове за оценка и развитие гарантират: 

  • Научна методология, проверена в реална бизнес среда
  • Внимателни и солидни диагностични процеси и постигане на максимална ефективност при резултатите
  • Обективни, независими и задълбочени заключения на база оценките с висока степен на валидност
  • Ясно очертана оценка на индивидуалните компетенции и потенциала
  • Анализ на личността и поведението и когнитивни тестове
  • Кариерно ориентиране и програми за развитие
  • Допълнителен принос за изграждането на мотивация в организацията