Подбор на персонал

 

В Accelerate HR съчетаваме високото качество на предоставяните услуги с максимално бързи процедури за подбор. Подпомагаме нашите клиенти в развиването на успешни кадри във всички бизнес сфери чрез комплексен и последователен подход. Всеки проект е строго индивидуален и в съответствие със специфичните нужди на нашите клиенти. Силата ни е в намирането на млади професионалисти с голям потенциал, както и на експерти с профилирано образование, умения и квалификации, които са движещата сила в работата на много компании.

 

Нашата професионална специализация покрива широк обхват от професионални сфери, включващи, но не ограничаващи се до:

 • Човешки ресурси
 • Продажби и Маркетинг
 • Счетоводство и Финанси
 • Инженерна дейност
 • Покупки и Логистика
 • Обслужване на клиенти
 • Опазване на околната среда и безопасни условия на труд
 • Производство
 • Технически дейности
 • Информационни технологии
 • Право
 • Административни дейности
 • Научни дейности