Нашият подход

Нашата методология Ви гарантира ефективност, основавайки се на следните преимущества:

  • Задълбочено познаване на множество канали за подбор
  • Допълнителен маркетингов ефект
  • Изчерпателност на всички потенциални канали за кандидатури
  • Широк обхват от потенциални кандидати
  • Репутация, която гарантира положително послание за добър работодател
  • Достъп до обширен професионален опит и мрежа от контакти, натрупани в течение на 20 години опериране на българския пазар
  • Възможности за прилагане на широка гама от инструменти за оценка на компетенции
  • Предоставяне на компетентно организационно консултиране и съвет за развитие на човешките ресурси в рамките на процеса по подбор
  • Конкретни резултати и безусловна гаранция