Подбор чрез мрежа от контакти

В съдействие с AIMS Human Capital, ние поддържаме активно присъствие в сферата на управлението на човешки ресурси на българския и македонския пазар и сме изградили широка мрежа от контакти, която използваме за препоръки за потенциални кандидати. Чрез този подход достигаме както до доказани експерти с потвърдени резултати в своята професионална област, така и до многообещаващи млади хора, които компенсират липсата на опит с амбиция, потенциал и образование.

 

Доверявайки се на търсенето в нашата мрежа от контакти, клиентите ни печелят от:

  • Ефикасен достъп до голям брой доказани професионалисти, без необходимостта от медийна кампания

  • Надежден и рентабилен подход в ограничения местен трудов пазар

  • Съкратена процедура по търсене на кандидати, благодарение на широкообхватните връзки с ключови експерти в българските професионални среди

  • Професионални действия, осигуряващи поверителност на предоставената информация от страна на нашите консултанти при определянето на точната комбинация от знания, умения и нагласа за съставянето на кратък списък от одобрени кандидати