Лизинг на персонал

AIMS Human Capital представи за първи път на пазара и успя да усъвършенства специализираната услуга, позната като Лизинг на персонал, която дава възможност на работодателите за достъп до гъвкав инструмент, с който да управляват работната си сила и да оптимизират разходите си.

 
В такива проекти, ние сме страната, сключваща договорите със служителите (фактическият работодател), които остават на разположение на нашите клиенти. В зависимост от конкретните нужди на нашите клиенти, ние можем и да администрираме човешките ресурси, да изготвяме ведомости, както и да поемем грижата по задължителните плащания и доклади на работодателя, съобразно българското/македонското законодателство.
 
Идеята за тази услуга е видимо успешна от нейното въвеждане в България през 1994 година и редица клиенти, които се възползваха от нея при стъпването си на пазара през 90-те, продължават и до сега да назначават служителите си чрез AIMS Human Capital като използват схемата за лизинг на персонал.
 
Допълнение и естествено продължение на услугата лизинг на персонал, която също се предоставя независимо на корпоративните ни клиенти в България и Македония, е услугата Администриране на човешките ресурси. С нея Ви предоставяме различни нива на съдействие за обработка/улеснение при съгласуване с местните условия (ведомости, данъци, национално осигуряване и др.)