Нашият подход

Нашата методология е разработена въз основа на натрупания опит в течение на близо 20 години успешно опериране на българския пазар, както и на знанията и уменията, придобити от глобалната мрежа на AIMS. Прилагаме и комбинираме различни подходи и похвати за организиране на семинари с интерактивни части и комуникационни инструменти, за да бъдат постигнати поставените цели в разработването и осъществяването на всеки проект.

 
Нашето професионално разбиране се гради на специализиран подход, ориентиран към конкретните изисквания и нужди на клиента, като тясно се обвързват програмата, от една страна, а от друга – стратегическите и организационни цели. Предлагаме специализирани решения, създадени на базата на най-новите постижения в науката (в частност – на специализираните предмети, преподавани във водещи университети в света, като Харвардския), съчетани с доказали се похвати и техники в практическия опит на водещи професионалисти от различни бизнес сфери.